Vážený návštevník!

Oznamy

Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19, využívaním digitálnej techniky v miestnej materskej škôlke zavedieme online vzdelávanie. Týmto opatrením by sme chceli pomôcť rodičom, aby nepretržité rozvíjanie schopností detí v predškolskom veku bolo...Ďalej

Oznamujeme daňovníkom, že v týchto dňoch bude obecný úrad zasielať každému do poštovej schránky rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom na rok 2020. Žiadame Vás, aby ste dane a poplatky hradili výlučne poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, nakoľko obecný úrad v tejto situácii...Ďalej

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta má novú otváraciu dobu:

 

Pondelok – Hétfő:       08.00 – 12.00 hod.

Utorok – Kedd:           08.00 – 11.00 hod.

Streda - Szerda:          12.00 – 16.00 hod.

Štvrtok – Csütörtök:    08.00 – 12.00 hod.

...Ďalej

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 20. marca 2020 (piatok) bude pošta zatvorená.Ďalej

  •  
  • 1 z 16
  • >