COVID-19

❗️❗️❗️ZMENA otváracie hodiny❗️❗️❗️     -  od 14.03.2022

 

MOM SČK Dunajská Streda robíme testovanie PCR + Ag :

 

PONDELOK: 7:30 - 9:30 - DS - Mliečany 507, Kultúrny dom

UTOROK: 7:30 - 9:30 - DS - Mliečany 507, Kultúrny dom

STREDA: 7:30 - 9:30 - DS - Mliečany 507, Kultúrny dom

ŠTVRTOK: 7:30 - 9:30 - DS - Mliečany 507, Kultúrny dom

PIATOK: 7:30 - 9:30 - DS - Mliečany 507, Kultúrny dom

SOBOTA: 7:30 - 10:40 - DS - Mliečany 507, Kultúrny dom

 

 

PhDr. Dagmar Nagyová
riaditeľ územného spolku
Slovenského Červeného kríža
v Dunajskej Strede
Alžbetínske 1203

929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 31 552 26 87
fax.: +421 31 552 26 87
mob.: +421 903 558 908
www.redcross.sk

ČERVENÝ KRÍŽ je znakom ochrany a neutrality.

Použitie znaku je prísne určené a chránené medzinárodným právom a právnym poriadkom SR. Jeho zneužitie je sankcionované.  

Pomôžte nám chrániť ľudské životy. Rešpektujte a nepoužívajte znak Červeného kríža.