DňA 23.10.2020 ZMENA STRáNKOVýCH HODíN NA OBECNOM úRADE

Oznamujeme občanom, že dňa 23. októbra 2020 (piatok) budú stránkové hodiny

na obecnom úrade od 8.00 hod. do 11.30 hod.