majitelia psov pozor!

Prosíme majiteľov psov, aby svojich psov nepúšťali na ulicu bez dozoru kvôli bezpečiu občanov obce!