O nás

Samospráva

Starosta

Ing. Donald Álló
Tel.: 031/5548 181
Mobil: 0903/194 548
E-mail: obecvojka@gmail.com
Starosta obce je podľa § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho hlavné právomoci sú:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, ,
b) vykonáva obecnú správu, ,
c)...


Súčasnosť

Hlavné údaje obce Vojka nad Dunajom:

Rozloha: 821 ha
Počet obyvateľov: 468
Územné členenie: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda
Prvá písomná zmienka o obci: 1186

Školstvo

Jediné školské zariadenie vo Vojke nad Dunajom je Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským. Budova materskej školy bola postavená v roku 1974, v rokoch 2009 až 2010 prešla významnou rekonštrukciou. Materská škola je celodenná, pri nej funguje kuchyňa. K jej vybaveniu...


História

Z histórie Vojky nad Dunajom

Vojka nad Dunajom patrí medzi najstaršie obce na území Žitného ostrova. Táto močaristá a ťažko dostupná oblasť nepriala osídľovaniu a prvé obce na tomto území sa pravdepodobne vytvorili až v priebehu 10. a 11. storočia. Prvá písomná zmienka o obci Vojka nad Dunajom pochádza z roku 1186. Kráľ Belo III vtedy daroval túto obec ako kráľovský majetok ostrihomskému arcibiskupovi a jej obyvateľom udelil šľachtické privilégiá. Od tejto doby bola Vojka nad Dunajom „štát v štáte”, sídlo tzv. praedialistických šľachticov a hlavným sídlom...


Organizácie

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom č.1
930 31 Vojka nad Dunajom
telefón: 031 5548187

 

Materská škola Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom č.218
930 31 Vojka nad Dunajom
telefón: 031 5548146

 

Obvodné zdravotné stredisko

Vojka nad Dunajom č.220
930 31 Vojka nad Dunajom
telefón: 031 5548189

 

Lekáreň sv. Štefana

930 31 Vojka nad Dunajom, č.14
Tel.: 031 559 7423
...