Obecný autobus

„Oznamujeme občanom, že obecný autobus od 1.decembra 2019

znovu bude premávať. Aktuálny cestovný poriadok je vyvesený

na informačnej tabuli obce pri autobusovej zastávke a je uverejnený

aj na web-stránke obce  www.vojkanaddunajom.sk „