Obecný úrad - úradné hodiny

Oznamujeme občanom, že odo dňa 16. marca 2020 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. Vybavuje sa iba úmrtná matrika po telefonickej dohode, tel.: 0911 397 833,  0908 417 561.

Oznamujeme občanom, že odo dňa 16. marca 2020 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. Vybavuje sa iba úmrtná matrika po telefonickej dohode, tel.: 0911 397 833,  0908 417 561.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2020. március 16-tól a községi hivatal zárva lesz. Csak a halotti anyakönyvet intézzük telefonos megegyezés alapján. Tel.: 0911 397 833,  0908 417 561.