odčítanie stavu elektromeru

Oznamujeme občanom, že od 12. februára 2020 budú v domácnostiach odčítavať stav elektromerov.