online škôlka

Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19, využívaním digitálnej techniky v miestnej materskej škôlke zavedieme online vzdelávanie. Týmto opatrením by sme chceli pomôcť rodičom, aby nepretržité rozvíjanie schopností detí v predškolskom veku bolo zabezpečené aj počas doby, kým materská škola musí byť povinne zatvorená.

Každý deň budeme pripravovať a posielať pre deti, ktoré navštevujú miestnu materskú školu vo Vojke nad Dunajom (v maďarskom a aj v slovenskom jazyku) básničky, rozprávky, pesničky, rôzne tvorivé činnosti, pohybové hry a iné činnosti, ktoré sú v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.
Sme presvedčení, že v týchto zložitých časoch takáto aktivita Vám bude nápomocná vo výchove a rozvíjaní schopností detí.

S úctou

Vedenie miestnej materskej školy a samospráva obce Vojka nad Dunajom