Osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie

Počas mimoriadnej situácie za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, úrady práce považujú aj žiadosť zaslanú mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

V prípade otázok kontaktujte ich na tel. čísle 031/2440999, alebo  ds [at] upsvr.gov.sk