oznámenie z miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta má novú otváraciu dobu:

 

Pondelok – Hétfő:       08.00 – 12.00 hod.

Utorok – Kedd:           08.00 – 11.00 hod.

Streda - Szerda:          12.00 – 16.00 hod.

Štvrtok – Csütörtök:    08.00 – 12.00 hod.

Piatok - Péntek:          08.00 – 12.00 hod.

Sobota - Szombat:      zatvorené

Nedeľa - Vasárnap:    zatvorené