POSTREKOVANIE KOMÁROV

Oznamujeme občanom, že v prípade priaznivého počasia dňa 28. júna 2019 (v piatok) vo večerných hodinách bude v obci vykonané postrekovanie proti komárom - spôsobom TERMOFOG a látkou DELTASEKT.