Pracovná ponuka

Obec Vojka nad Dunajom prijme vodiča na obecný autobus – na trvalý pracovný pomer.  Informovať sa môžete na obecnom úrade vo Vojke nad Dunajom, tel.: 031/5548 181, 0911 397 833.