Vážený návštevník!

Oznamy

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 20. marca 2020 (piatok) bude pošta zatvorená.Ďalej

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva podľa § 48 ods.4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a na základe nariadenia krízového štábu SR z 15. 3. 2020 sa vydávajú nasledovné pokyny pre posádku...Ďalej

Počas mimoriadnej situácie za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, úrady práce považujú aj žiadosť zaslanú mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

V prípade otázok kontaktujte ich na tel. čísle 031/2440999, alebo  ...Ďalej

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku ...Ďalej

  • <
  • 2 z 16
  • >