využitie zberných nádob

Oznamujeme občanom, že v obci (aj na miestach, kde sa už nachádzali zberné nádoby na sklo), boli umiestnené zberné nádoby aj na papier s cieľom zvýšenia množstva separovaného odpadu v obci. Úctivo žiadame občanov, aby do kontajnerov umiestňovali len odpad patriaci do konkrétnej skupiny triedeného zberu, t.j. do kontajnera pre papier podľa označenia „IBA PAPIER“ a do kontajnera pre sklo „IBA SKLO“.  Zároveň aj upozorňujeme občanov, že výška poplatku za odvoz komunálneho odpadu závisí iba od disciplinovanosti občanov a je určená na základe toho. V záujme každého občana obce Vás zdvorilo žiadame o spoluprácu!

 

Zlý príklad, ako všetc naši občania doplatia na nedisciplinovanosť niektorých občanov (2 fotky).