ZBER UMELOHMOTNÝCH FLIAŠ V ROKU 2019

29. JANUÁR

26. FEBRUÁR

26. MAREC

29. APRÍL

28. MÁJ

25. JÚN

30. JÚL

27. AUGUST

24. SEPTEMBER

29. OKTÓBER

26. NOVEMBER