ZBER UMELOHMOTNÝCH FLIAŠ V ROKU 2020:

14. JANUÁR

11. FEBRUÁR

24. MAREC
19. MÁJ
16. JÚN
14. JÚL
11. AUGUST
22. SEPTEMBER
20. OKTÓBER
19. NOVEMBER
15. DECEMBER