Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že zberný dvor od 6. decembra 2021 na neurčitý čas bude zatvorený. Ak občania budú mať odpad na vývoz, prosíme o nahlásenie na obecnom úrade a bude dohodnutý termín na vývoz odpadu.