Žiadosť

žiadame starostu obce Dobrohost o zabezpečenie dopravy občanov našich obcí smerom na Šamorín podľa platného cestovného poriadku s autobusom tak, ako to bolo doteraz zabezpečené aj pre občanov Dobrohost, obcou Vojka nad Dunajom.