ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN NA ZBERNOM DVORE!

  • STREDA: 15.00 – 16.00 hod.
  • SOBOTA: 09.00 – 11.00 hod.