Zmena v plavebnom poriadku kompy

Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava  Vám oznamuje zmenu v plavebnom poriadku kompy Vojka nad Dunajom – Kyselica, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 12. 2018 a týka sa času posledného odchodu kompy počas pracovných dní

Odchody:

V pracovných dňoch:

  • Vojka Nad Dunajom 21:40
  • Kyselica 21:50

V dňoch pracovného voľna a pokoja:

  • Vojka Nad Dunajom 21:30
  • Kyselica 21:40