Vážený návštevník!

Oznamy

 • Dátum testovania:                     17. apríla 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
 • Dátum testovania:                   10. apríla 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                      08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                      14.45 hod
 • Obedňajšia prestávka
 • ...Ďalej
 • Dátum testovania:                     3. apríla 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
...Ďalej

Riaditeľstvo Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje  rodičom a  zákonným   zástupcom,  že zápis  do  1. ročníka  sa  bude   konať v termíne  od  1. apríla do 30. apríla 2021

Zápis môžete vykonať:...Ďalej

 •  
 • 1 z 29
 • >