17.3./ Obecný úrad do 12:00hod

Obecný úrad dňa 17. februára 2023 (v piatok) bude otvorený do 12.00 hod.