List od SAD

Vážení starostovia obcí,

 

               dňom 11. 12. 2022 vstúpili do platnosti nové cestovné poriadky, v ktorých sa nám spoločnými silami, Vy požiadavkami, my kompromisným riešením, podarilo aspoň niektorým požiadavkám vyhovieť.

Požadovali ste zavedenie priameho spoja o 11,30 hod. z DS na MŽO. Táto požiadavka bola riešená kompromisom, a to tým, že na spoj linky 201 422 o 11,15 hod. s príchodom spoja do Gabčíkova, kostol o 11,39 hod., sme zabezpečili prestupový spoj 201413/7 o 11,45 hod. z Gabčíkova do Vašich obcí (Pustiť spoj o 11,30 hod. z DS by bola duplicita po rovnakej trase). Keďže v doprave sa uvažuje vždy o páre spojov, na predmetnej linke bol ku spoju č. 7 zriadený vratný spoj č. 10 s odchodom z Dobrohošte o 12,10 hod. Ďalej boli zriadené párové spoje č. 9 s odchodom z Gabčíkova o 12,40 hod. a vratný spoj č. 12 o 13,05 hod. z Dobrohošte.

               V záujme celého prikladám aktuálny cestovný poriadok s upozornením, že tieto spoje boli zavedené na skúšobnú dobu 3 mesiacov a do dnešného dňa ich využil jeden jediný cestujúci.

               Predpokladám, že v rámci svojich možností prispejete k zvýšenej informovanosti Vašich občanov.

 

 

 

S pozdravom / Best regards,

 

Ing. Anton Ladziansky

 

SAD Dunajská Streda, a.s.

Bratislavská cesta 918/2

92913 Dunajská Streda

http://www.sadds.sk