O nás

VÍTAME VÁS NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE VOJKA NAD DUNAJOM!

Táto webová stránka je určená všetkým obyvateľom obce Vojka nad Dunajom, ako aj ostatným návštevníkom. Jej cieľom je, aby sme Vám priblížili našu obec, pôsobenie miestnej samosprávy, aby sme informovali o aktuálnych udalostiach, prezentovali súčasnosť a minulosť našej obce a zabezpečili rýchlu a efektívnu komunikáciu.

Vojka nad Dunajom je obec s bohatou minulosťou a sľubnou budúcnosťou, ležiaca v juhovýchodnej časti Žitného ostrova, v blízkosti slovensko-maďarskej štátnej hranice. Jej súčasnú situáciu vo veľkej miere ovplyvňuje, že sa nachádza medzi dvomi korytami Dunaja, pri vodnom diele Gabčíkovo, spolu s ďalšími dvomi obcami – Dobrohošťom a Bodíkmi. Obec obklopuje jedinečné prírodné prostredie, preto je obľúbeným miestom pre turistiku. Jej výhodná poloha vyplýva zo skutočnosti, že leží v blízkosti Bratislavy, ako aj slovensko-maďarského hraničného priechodu pri Rajke a slovensko-rakúskeho hraničného priechodu pri Bergu.

Prostredníctvom tejto webovej stránky chceme poskytovať obsažnú službu pre každého obyvateľa obce Vojka nad Dunajom, ako aj pre tých, ktorí sa chystajú navštíviť našu obec.

Prajeme Vám užitočné vyhľadávanie!

Samospráva obce Vojka nad Dunajom

 

 

Samospráva

Starosta

Ing. Donald Álló
Tel.: 031/5548 181
Mobil: 0903/194 548
E-mail: obecvojka [at] gmail.com
Starosta obce je podľa § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho hlavné právomoci sú:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, ,
b)...

Súčasnosť

Hlavné údaje obce Vojka nad Dunajom:

Rozloha: 821 ha
Počet obyvateľov: 468
Územné členenie: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda
Prvá písomná zmienka o obci: 1186

Školstvo

Jediné školské zariadenie vo Vojke nad Dunajom je Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským. Budova materskej školy bola postavená v roku 1974, v rokoch 2009 až 2010 prešla významnou rekonštrukciou. Materská škola je celodenná, pri nej funguje kuchyňa. K jej vybaveniu...

História

Z histórie Vojky nad Dunajom

Vojka nad Dunajom patrí medzi najstaršie obce na území Žitného ostrova. Táto močaristá a ťažko dostupná oblasť nepriala osídľovaniu a prvé obce na tomto území sa pravdepodobne vytvorili až v priebehu 10. a 11. storočia. Prvá písomná zmienka o obci Vojka nad Dunajom pochádza z roku 1186. Kráľ Belo III vtedy daroval túto obec ako kráľovský majetok ostrihomskému arcibiskupovi a jej obyvateľom udelil šľachtické privilégiá. Od tejto doby bola Vojka nad Dunajom „štát v štáte”, sídlo tzv. praedialistických šľachticov a hlavným sídlom...

Organizácie

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom č.1
930 31 Vojka nad Dunajom
telefón: 031 5548187

 

Materská škola Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom č.218
930 31 Vojka nad Dunajom
telefón: 031 5548146

 

Obvodné zdravotné stredisko

Vojka nad Dunajom č.220
930 31 Vojka nad Dunajom
telefón: 031 5548189

 

Lekáreň sv. Štefana

930 31 Vojka nad Dunajom, č.14
Tel.: 031 559 7423
...