Súčasnosť

Hlavné údaje obce Vojka nad Dunajom:

Rozloha: 821 ha
Počet obyvateľov: 468
Územné členenie: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda
Prvá písomná zmienka o obci: 1186

Školstvo

Jediné školské zariadenie vo Vojke nad Dunajom je Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským. Budova materskej školy bola postavená v roku 1974, v rokoch 2009 až 2010 prešla významnou rekonštrukciou. Materská škola je celodenná, pri nej funguje kuchyňa. K jej vybaveniu patrí televízia, počítač, tlačiareň. V školskom roku 2011-2012 ju navštevovalo 14 detí.
Riaditeľka: Eva Nagyová
Kontakt: 
Vojka nad Dunajom 218
930 31 Vojka nad Dunajom
Tel.: 031/5548 146

Deti miestnych rodičov navštevujú najmä školy v blízkych obciach – v Dobrohošti a Gabčíkove. V Gabčíkove sa nachádza aj väčšia základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zo stredných škôl sú medzi miestnymi obyvateľmi najpopulárnejšie školy v Šamoríne, Dunajskej Strede a Bratislave.

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť v obci Vojka nad Dunajom je zabezpečená v miestnom zdravotnom stredisku.
Miestny obvodný lekár: MUDr. Michal Szalay 
Ordinačné hodiny: streda, 8:00–12:00
Kontakt:
Adresa:
Obvodné zdravotné stredisko
Vojka nad Dunajom 220
930 31 Vojka nad Dunajom
Tel.: 031/5548 189
Najbližšia pohotovostná služba je k dispozícii v Šamoríne, resp. Dunajskej Strede.

Doprava

Obec Vojka nad Dunajom spája s okolitými obcami pravidelná autobusová doprava. Spoje spoločnosti SAD Dunajská Streda premávajú na linke Dunajská Streda-Vojka nad Dunajom-Bratislava viackrát denne. Bezprostredným autobusovým spojom je Vojka nad Dunajom spojená aj so Šamorínom. (Podrobný cestovný poriadok na stránke www.cp.sk.) Autobus miestnej samosprávy premáva na linke Vojka nad Dunajom-Šamorín (pozri cestovný poriadok na hlavnej stránke). Autobusová zastávka sa nachádza v centre obce, pred trhoviskom.

Najbližšia železničná stanica: Veľká Paka – vzdialenosť: 13 km.
Kvetoslavov – vzdialenosť: 14,4 km.

Najbližšie letiská: Letisko M. R. Štefánika, Bratislava – vzdialenosť: cca. 30 km.
Medzinárodné letisko vo Viedni – vzdialenosť: cca. 80 km.

Vojku nad Dunajom s obcou Kyselica spája pravidelne premávajúca kompa, ktorá premáva denne medzi 5.00 a 21.30. Kapacita kompy je: 14 vozidiel, cca. 50 chodcov a cyklistov. Kompa premáva spravidla každú hodinu, ale v prípade potreby aj častejšie. V prípade silného vetra alebo hustej hmly, resp. v čase zamrznutia Dunaja môže byť premávka kompy prerušená. Prevádzkovateľom kompy je Vodohospodársky podnik, a. s. Používanie kompy je pre každého zadarmo. Pri prístavisku Vojka nad Dunajom je zariadená čakáreň a pri prístavisku Kyselica sa nachádza reštaurácia.

Na cestnej komunikácii z Vojky nad Dunajom je ľahko dostupná Bratislava (cca. 36 km) ako aj okresné sídlo Dunajská Streda (cca. 32 km). Vzdušnou čiarou najbližším mestom je Šamorín, ktorý po cestnej komunikácii (bez použitia kompy) leží na cca. 46 km.

Služby

V obci Vojka nad Dunajom fungujú dva obchody s potravinami a jeden obchod s rozličným tovarom.
Miestni obyvatelia a návštevníci majú k dispozícii tri pohostinstvá, vo všetkých troch s možnosťou objednania jedla.
Ďalšie služby:
• Pošta
• Kadernícky salón
• Trhovisko
• Zeleniny-ovocie

Náboženstvo

Rímskokatolícky kostol sv Michala vo Vojke nad Dunajom bol postavený na konci 18. storočia v klasicistickom štýle, s retardovanými barokovými prvkami. Oltárny obraz sv. Michala archan. pochádza zo začiatku 19. storočia a mramorová architektúra hlavného oltára zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica boli vyhotovené na začiatku 19. storočia, bočný oltár Immaculaty v druhej polovici 18. storočia a jeho obraz na začiatku 19. storočia.
V kostole sa pravidelne uskutočňujú katolícke maďarské, resp. maďarsko-slovenské sväté omše. Termín svätých omší: nedeľa 9:30. O správach miestnej cirkvi informuje oznamovacia tabuľa umiestnená pri kostolnom dvore.

Pozoruhodnosti

Rímskokatolícky kostol sv Michala vo Vojke nad Dunajom bol postavený na konci 18. storočia v klasicistickom štýle, s retardovanými barokovými prvkami. Oltárny obraz sv. Michala archan. pochádza zo začiatku 19. storočia a mramorová architektúra hlavného oltára zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica boli vyhotovené na začiatku 19. storočia, bočný oltár Immaculaty v druhej polovici 18. storočia a jeho obraz na začiatku 19. storočia.
Vedľa rímskokatolíckeho kostola sa nachádza pamiatka sv. Štefana, prostredníctvom ktorej vzdáva obec česť prvému uhorskému kráľovi sv. Štefanovi, resp. Vajkovi, po ktorom obec dostala svoje meno. Bronzová pamiatka bola postavená na príležitosť dňa sv. Štefana v roku 2005 akademickým sochárom Györgyöm Lipcseym.
Pri pamiatke sv. Štefana bol zriadený park sv. Štefana, ktorý predstavuje vynikajúci priestor na oddych. V tesnej blízkosti parku sv. Štefana sa nachádza pamiatka miestnych hrdinov zo svetových vojen.
V obci Vojka nad Dunajom boli zriadené dva cintoríny, z ktorých starší už bol zrušený, ale jeho opustené hroby ponúkajú množstvo zaujímavostí. Tento cintorín sa nachádza pri vchode do dediny zo smeru z Dobrohošti. Na druhom, aj dnes fungujúcom cintoríne môžeme nájsť hroby niekdajších miestnych šľachticov, predovšetkým honosné náhrobné pomníky rodiny Molnárovcov.
Prírodné prostredie v okolí obce Vojka nad Dunajom s jazerom a s mŕtvymi ramenami Dunaja ponúka jedinečné možnosti na turistiku. Lesy okolo obce sú mimoriadne bohaté na živočíchy, žijú tu väčšie zvery ako diviaky, jelene, srny, ale aj vzácne druhy vtákov a veľké množstvo rýb.

Kultúra, šport, voľný čas

Samospráva obce Vojka nad Dunajom prevádzkuje v budove miestnej pošty knižnicu. Knihovníčkou je Anikó Orossová Bernáthová. Otváracia doba knižnice: raz mesačne v sobotu popoludní. Ďalšie informácie v súvislosti s knižnicou sú dostupné na obecnom úrade.
Na športové aktivity je vhodné miestne futbalové ihrisko, na ktorom sa občas uskutočňujú priateľské futbalové zápasy. Budova pri futbalovom ihrisku, v ktorej sa nachádzajú aj šatne, prešla rekonštrukciou v roku 2009.
Ďalšie možnosti na športové aktivity, najmä na športové rybárstvo, člnkovanie, turistiku ponúka prírodné okolie. Turistické trasy nie sú vyznačené. Na hrádzach na obidvoch stranách obce je možné venovať sa cyklistike a kolieskovému korčuľovaniu. Park sv. Štefana zriadený pri miestnom rímskokatolíckom kostole je vhodným miestom na oddych.
Na miestnom futbalovom ihrisku sa uskutočňujú viackrát ročne diskotéky a iné spoločenské podujatia. O týchto podujatiach informujú plagáty umiestňované v obci, na kompe, resp. v okolitých obciach.
Ročne sa zopakujúce kultúrne podujatia:
– deň matiek,
– deň detí,
– deň dôchodcov,
– koledovanie.
Ročne sa zopakujúce podujatia sa uskutočňujú na miestnom futbalovom ihrisku alebo v budove obecného úradu. Za organizáciu podujatí sú zodpovedné miestna organizácia Csemadoku, občianske združenie Vajk a miestna samospráva.

Deň sv. Štefana

Deň sv. Štefana je najvýznamnejším podujatím obce Vojka nad Dunajom. Uskutočňuje sa od roku 2003. Stálou súčasťou programu dňa sv. Štefana je slávnostná svätá omša v miestnom rímskokatolíckom kostole a následne kladenie vencov k pamiatke sv. Štefana. Po slávnostnom úvode nasleduje kultúrno-zábavný program na miestnom futbalovom ihrisku, súčasťou ktorého je aj vystúpenie hostí z partnerskej obce Lesenceistvánd. Stálym komponentom programu sú vystúpenia folklórnych skupín, speváckych chór a hudobných spolkov z okolitých obcí ako aj priateľský futbalový zápas. Ako vyvrcholenie programu môžu návštevníci vidieť muzikál na pódiu vytvorenom pri miestnom futbalovom ihrisku. Od r. 2007 je možné vidieť muzikály v predvedení Novozámockého rockového divadla.
Doterajšie predstavenia:
2003: A Megfeszített
2004: István, a király
2005: Mária evangéliuma
2006: -
2007: József és a színes szélesvásznú álomkabát
2008: A napba öltözött leány
2009: 56 csepp vér
2010: Mamma Mia
2011: Oroszlánkirály