Vážený návštevník!

Oznamy

24. JANUÁR
21. MAREC
16. MÁJ
18. JÚL
19. SEPTEMBER
21. NOVEMBER

Dôležité!   Kartónový papier,letáky, noviny prosíme vyložiť zviazané. Papierový odpad prosíme

...Ďalej

Oznamujeme občanom, že od 17. do 20. januára 2023 budú odčítavať stav vodomerov v domácnostiach.

 Ďalej

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. si Vás touto cestou dovoľuje
informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil maximálnu cenu za
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,2700 €/m 3 bez DPH
a maximálnu cenu za...Ďalej
10. JANUÁR
7. FEBRUÁR
7. MAREC
4. APRÍL
2. MÁJ
13. JÚN
11. JÚL
8. AUGUST
5. SEPTEMBER
3. OKTÓBER
14. NOVEMBER
12. DECEMBERĎalej
  • <
  • 2 z 48
  • >