Vážený návštevník!

Oznamy

Oznamujeme občanom, že od 9. februára 2021 budú odčítavať stav elektromerov v domácnostiach.                     

Kvôli pandemickej situácii Vás žiadajú, aby ste stav elektromeru napísali na papier a vyvesili na bránu.

 Ďalej

Oznamujeme Vám, že až do odvolania lockdownu bude obecný úrad zatvorený.

Vybavovať sa budú iba nevyhnutné matričné záležitosti, ktoré môžete nahlásiť

na tel.č:. 0911 397 833, 0908 417 561.Ďalej

  • Dátum testovania:                     06. februára 2021 (sobota)
  • Čas testovania:                          14.00 hod. – 16.00 hod.
  • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť
  • ...Ďalej

Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda Vám oznamujeme, že v obci Dobrohošť sa vyskytla vtáčia chrípka, ktorá môže predstavovať vážne...Ďalej

  • <
  • 2 z 27
  • >