Vážený návštevník!

Oznamy

 • Dátum testovania:                     3. apríla 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
...Ďalej

Riaditeľstvo Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje  rodičom a  zákonným   zástupcom,  že zápis  do  1. ročníka  sa  bude   konať v termíne  od  1. apríla do 30. apríla 2021

Zápis môžete vykonať:...Ďalej

 • Dátum testovania:                     27. marca 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
 • Dátum testovania:                     20. marca 2021 (sobota)
 •  
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
 • <
 • 2 z 30
 • >