Vážený návštevník!

Oznamy

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19         vo Vojke nad Dunajom

  • Dátum testovania:                     08. novembra 2020 (nedeľa)
  • Čas testovania:                          08.00 hod. – 20.00 hod.
  • ...Ďalej

POĎAKOVANIE

Ako starosta obce Vojka nad Dunajom touto cestou vyjadrujem poďakovanie všetkým zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, zamestnancom obecného úradu, dobrovoľným hasičom, príslušníkom štátnej polície ako aj členom armády za precíznu,...Ďalej

  • Dátum testovania:           01. novembra 2020 (nedeľa)
  • Čas testovania:                07.00 hod. – 22.00 hod.
  • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť budovy obecného úradu
  • ...Ďalej
Trnavský samosprávny kraj Vás informuje , že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov. Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

 Ďalej

  • <
  • 3 z 24
  • >