Vážený návštevník!

Oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje  rodičom a  zákonným   zástupcom,  že zápis  do  1. ročníka  sa  bude   konať v termíne  od  1. apríla do 30. apríla 2021

Zápis môžete vykonať:...Ďalej

  • Dátum testovania:                     27. marca 2021 (sobota)
  • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
  • Posledný odber:                        14.45 hod
  • Dátum testovania:                     20. marca 2021 (sobota)
  •  
  • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
  • Posledný odber:                        14.45 hod

Firma Ponton City a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu údržby dňa 17. marca 2021 v čase od 5.00 do 10.00 hod. bude kompa odstavená z prevádzky.Ďalej

  • <
  • 3 z 31
  • >