Žiakov z Vojky dopraví do školy v Rohovciach nový školský autobus

Nový školský autobus Rákócziho združenia od septembra dopravuje 7
žiakov z Vojky do Rohoviec do Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským. Deväťmiestny mikrobus prichádza z Kyselíc do Vojky kompou
o 6.40, žiaci nastúpia na autobusovej zastávke a odchádza naspäť s kompou o
siedmej ráno. Popoľudní po skončení vyučovania žiakov privezie naspäť do
Vojky s kompou, ktorá odchádza z Kyselíc o pol štvrtej.
O možnosti zaradenia našej obce do projektu školských autobusov
Rákócziho združenia starosta Vojky nad Dunajom Donald Álló viackrát rokoval
so starostom Rohoviec Zoltánom Lászlóm, kde škola sídli. Pre rodičov
premávka školského mikrobusu znamená veľkú pomoc, pretože je zabezpečená
pravidelná doprava detí tam a naspäť. „Aj v mene rodičov ďakujem starostovi
Rohoviec, že na rokovaniach o trase školského autobusu úspešne zastupoval aj
záujmy našej obce“- uviedol starosta D. Álló.
5. 4. 2018
Oznamujeme Vám, že od 1.apríla 2018 budú v rámci zberu umelohmotných fliaš zbierať len a výlučne umelohmotné fľaše od minerálok, sódy a osviežujúcich nápojov. !!! Nebudú zbierať umelohmotné fľaše od oleja, mlieka, pracích prostriedkov, rôzne plechovky a ani iné !!! Obecný úrad, Vojka nad Dunajom
8. 2. 2018
8. 1. 2018
30. JANUÁR 27. FEBRUÁR 27. MAREC 24. APRÍL 29. MÁJ 26. JÚN 31. JÚL 28. AUGUST 25. SEPTEMBER 30. OKTÓBER 27. NOVEMBER 18. DECEMBER  
4. 12. 2017
Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem. V Prešove 11.11.2017
27. 6. 2017
Oznamujeme občanom, že od 1. júla 2017 bude zber domáceho komunálneho odpadu zabezpečený len pre tých občanov, ktorí budú  mať nalepenú tohtoročnú červenú nálepku na smetných nádobách.

Stránky