Žiakov z Vojky dopraví do školy v Rohovciach nový školský autobus

Nový školský autobus Rákócziho združenia od septembra dopravuje 7
žiakov z Vojky do Rohoviec do Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským. Deväťmiestny mikrobus prichádza z Kyselíc do Vojky kompou
o 6.40, žiaci nastúpia na autobusovej zastávke a odchádza naspäť s kompou o
siedmej ráno. Popoľudní po skončení vyučovania žiakov privezie naspäť do
Vojky s kompou, ktorá odchádza z Kyselíc o pol štvrtej.
O možnosti zaradenia našej obce do projektu školských autobusov
Rákócziho združenia starosta Vojky nad Dunajom Donald Álló viackrát rokoval
so starostom Rohoviec Zoltánom Lászlóm, kde škola sídli. Pre rodičov
premávka školského mikrobusu znamená veľkú pomoc, pretože je zabezpečená
pravidelná doprava detí tam a naspäť. „Aj v mene rodičov ďakujem starostovi
Rohoviec, že na rokovaniach o trase školského autobusu úspešne zastupoval aj
záujmy našej obce“- uviedol starosta D. Álló.
14. 11. 2016
Oznamujeme občanom, že od 1. júla 2016 bude zber komunálneho odpadu zabezpečený len pre tých občanov, ktorí budú mať nalepenú tohtoročnú modrú nálepku na smetných nádobách.  

Stránky