Önkormányzat

Polgármester

Ing. Álló Donát
Tel.: 031/5548 181
Mobil: 0903/194 548
E-mail: obecvojka [at] gmail.com

Vajka község polgármestere a községi önkormányzatokról szóló Tt. 369/1990 sz. törvény 13. §-a értelmében képviseli a községet, és ő a község legfelsőbb végrehajtó szerve. Főbb jogkörei:
– vezeti a képviselő-testület üléseit,
– végzi a község igazgatását,
– képviseli a községet az állami szervek, jogi és természetes személyekkel szemben,
– kiadja a községi hivatal munkarendjét, szervezeti szabályzatát és a község alkalmazottainak javadalmazási szabályzatát, tájékoztatja a képviselő-testületet a községi hivatal szervezeti szabályzatának kiadásáról és ennek módosításairól,
– dönt minden olyan, a község igazgatásával kapcsolatos ügyben, amelyet a törvény vagy a község statútuma nem utal a helyi képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe.

Főellenőr

Rublik István
Tel.: 031/5548 181
E-mail: obecvojka [at] gmail.com

A főellenőrt a községi önkormányzatokról szóló Tt. 369/1990 sz. törvény 18. §-a (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület választja meg, és hívja vissza. A főellenőr a község alkalmazottja.
A főellenőr feladatai:
– ellenőrző tevékenység folytatása (a 18d § meghatározta terjedelemben),
– a helyi képviselő-testületnek havonta egyszer az ellenőrző tevékenység tervére vonatkozó javaslatot terjeszt elő, amelyek legkésőbb a helyi képviselő-testületben való megtárgyalás előtti 15. napon a községben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni,
– szakvéleményt dolgoz ki a község költségvetési javaslatához és zárszámadási javaslatához ezek képviselő-testületi jóváhagyása előtt,
– a helyi képviselő-testület következő ülésén az ellenőrzés eredményeiről szóló jelentést nyújt be közvetlenül a helyi képviselő-testületnek,
– a helyi képviselő-testületnek legalább évenként egyszer az ellenőrző tevékenységről szóló jelentést nyújt be, mégpedig a naptári év végét követő 60. napon belül,
– együttműködik az állami szervekkel az állami költségvetésből vagy az Európai Unió strukturális alapjaiból a községnek juttatott eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben,
– panaszokat intéz, ha erről külön törvény rendelkezik,
– köteles ellenőrzést folytatni, ha erre a helyi képviselő-testület kéri.

Képviselő-testület

(2018.12.06)

Mgr. Farkas Tímea

 

Horváth László

 

Bc. Pajli Krisztína

 

Varga László

 

Varga Angéla

(2010 - 2014)

Oross Gábor (polgármester-helyettes)
Ing. Oross Sándor
Pajli Krisztina
Mgr. Szalay Zoltán
Ing. Varga Balázs
A helyi képviselő-testület a községi önkormányzatokról szóló Tt. 369/1990 sz. törvény 11. § (4) bekezdése értelmében dönt a község életét érintő kérdésekről.

Korábbi képviselő-testületek

2014 -2018:Mgr. Farkas Tímea (polgármester-helyettes), Horváth László, Ing. Nagy Imre, Varga Angéla, Ing. Varga Balázs
2010 – 2014:Oross Gábor (polgármester-helyettes), Ing. Oross Sándor, Pajli Krisztina, Mgr. Szalay Zoltán, Ing. Varga Balázs
2006-2010: Krajcsovics József, Oross Gábor, Szőcs Gábor (polgármester-helyettes), Varga Balázs, Varga Károly
2002-2006: Kertész Olga (polgármester-helyettes), Kmotrik József, Krajcsovics József, Szőcs Gábor, Viola Imre
1998-2002: Hideghéthy Olga (2000-től polgármester-helyettes), Álló Zoltán, Farkas Vince, Kaholek Cecília, Liptai Marek, Pőcz Sándor, Kaholek Aladár, Oros István, Kovács Árpád, Krajcsovics József, Kertész Olga, Méry Gabriella (2000-től), Varga József (2000-től polgármester)
1994-1998: Álló Magdolna, Álló Katalin, Domsi Anna, Farkas Vince, Hideghéthy Olga (polgármester-helyettes), Horváth László, Kaholek Cecília, Kiss Ilona, Kovács Árpád, Nagy Júlia, Ozsvald László, Varga József
1990-1994: Kovács Árpád (polgármester-helyettes), Álló Magdolna, Álló Katalin, Kaholek Cecília, Oros István, Hideghéthy Irma, Takáts Erzsébet, Szalay János, Szalay Artúr, id. Szalay János, Zsigmond Miklós, Varga József

 

Szakbizottságok

Samospráva obce Vojka nad Dunajom v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila nasledujúce komisie:

Kulturális bizottság:
Elnök: Pajli Krisztina
Tagok: Varga Angéla, Pirog Kinga, Farkas Tímea, Horváth László, Nagy Imre, Varga László, Gyenes Gábor

Építkezési és szolgáltatási bizottság:    
Elnök: Horváth László
Tagok: Katarína Balažovičová, Minárová

Pénzügyi, szociális és tervezési bizottság:
Elnök: Varga Angléla
Tagok: Pirog Kinga, Takáts Erzsébet

Leltározási bizottság:
Elnök: Farkas Tímea
Tagok: Pirog Kinga, Juhos Anikó

 

Községi hivatal

A községi önkormányzatokról szóló Tt. 369/1990 sz. törvény 16. §-a (1) bekezdése értelmében a községi hivatal látja el a helyi képviselő-testület és a polgármester, illetve a helyi képviselő-testület által létrehozott szervek szervezési és adminisztratív jellegű ügyeit.

A Vajkai Községi Hivatal hivatalos fogadóórái:
Hétfő: 8:00–16:00
Szerda: 8:00–16:30
Péntek: 8:00–15:00

Elérhetőség:
Vojka nad Dunajom 150
930 31 Vojka nad Dunajom
Tel.: 031/5548 181
Fax: 031/551 12 42
E-mail: obecvojka [at] gmail.com

Együttműködés más községekkel

Lesenceistvánd község önkormányzata (Magyarország) és Vajka község önkormányzata a 2003 óta fennálló jó együttműködés és baráti kapcsolat jegyében 2005. június 25-én parnertelepülési megállapodást kötött.

Lesenceistvánd Veszprém megyében, a Tapolcai kistérségben fekszik, a Közép-Dunántúl régióban, Keszthely és a Balaton közvetlen közelében. Népessége 974 fő. Kelet felől vulkanikus hegyek láncolata és a Bakony erdőségei övezik. 1328-ban említik először írásos dokumentumban. Nevezetességei a Szent Jakab-templom, a Mária hegyi kápolna, a Szentháromság-szobor. Legmagasabb pontja a Kő-orra hegy, amely 403 méter magas.

Lesenceistvánd polgármestere: Tóth Csaba
Lesenceistvánd honlapja: www.lesenceistvand.hu
Partnertelepülési megállapodás (szlovák) (magyar)

Az önkormányzat és a község által fenntartott létesítmények

Magyar tannyelvű óvoda
Igazgató: Végh Júlia
Elérhetőség:
Vojka nad Dunajom 218
930 31 Vojka nad Dunajom
Tel.: 031/5548 146

A község tagsága szervezetekben

1. Agroprameň Helyi Akciócsoport (Miestna akčná skupina Agroprameň)
930 37 Nagylég (Lehnice) 89 http://www.masagropramen.sk

2. Felső-csallóközi Kistérség (Mikroregión Horný Žitný Ostrov)
930 39 Csenke (Čenkovce) 2 http://www.mrhzo.sk/?i=0&lang=hu

3. Dunai Magisztrál Kistérség (Mikroregión Dunajská magistrála)
930 37 Nagylég (Lehnice) 89

4. Csallóközi Városok és Falvak Társulása (Združenie miest a obcí Žitného ostrova)
Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely
Ing. Álló Donát polgármester a felügyeleti tanács tagja.

5. Szlovákiai Városok és Falvak társulása (Združenie miest a obcí Slovenska)
Bezručova 9 811 04 Pozsony (Bratislava) http://www.zmos.sk