Stanovisko obce k riešeniu dopravy cez prívodný kanál