Vážený návštevník!

Oznamy

ZBER UMELOHMOTNÝCH FLIAŠ V ROKU 2019
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN NA ZBERNOM DVORE!
  • STREDA: 15.00 – 16.00 hod.
  • SOBOTA: 09.00 – 11.00 hod.
Zmena v plavebnom poriadku kompy

Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava  Vám oznamuje zmenu v plavebnom poriadku kompy Vojka nad Dunajom – Kyselica, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 12. 2018 a týka sa času posledného odchodu kompy počas pracovných dní:

Odchody:

V pracovných dňoch:

  • Vojka Nad Dunajom 21:40
  • Kyselica 21:50

V dňoch pracovného voľna a pokoja:

  • Vojka Nad Dunajom 21:30
  • Kyselica 21:40
Zabezpečenie komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že od 1. júla 2018 bude zber domáceho komunálneho odpadu zabezpečený len pre tých občanov, ktorí budú mať nalepenú tohtoročnú fialovú nálepku na smetných nádobách.

  •  
  • 1 of 2
  • >

Aktuality

11. 1. 2019
7. 6. 2018
17. 4. 2018
žiadame starostu obce Dobrohost o zabezpečenie dopravy občanov našich obcí smerom na Šamorín podľa platného cestovného poriadku s autobusom tak, ako to bolo doteraz zabezpečené aj pre občanov Dobrohost, obcou Vojka nad Dunajom.
5. 4. 2018
Oznamujeme Vám, že od 1.apríla 2018 budú v rámci zberu umelohmotných fliaš zbierať len a výlučne umelohmotné fľaše od minerálok, sódy a osviežujúcich nápojov. !!! Nebudú zbierať umelohmotné fľaše od oleja, mlieka, pracích prostriedkov, rôzne plechovky a ani iné !!! Obecný úrad, Vojka nad Dunajom
8. 2. 2018

Vítame Vás na webovej stránke obce Vojka nad Dunajom!

Táto webová stránka je určená všetkým obyvateľom obce Vojka nad Dunajom, ako aj ostatným návštevníkom. Jej cieľom je, aby sme Vám priblížili našu obec, pôsobenie miestnej samosprávy, aby sme informovali o aktuálnych udalostiach, prezentovali súčasnosť a minulosť našej obce a zabezpečili rýchlu a efektívnu komunikáciu.
Vojka nad Dunajom je obec s bohatou minulosťou a sľubnou budúcnosťou, ležiaca v juhovýchodnej časti Žitného ostrova, v blízkosti slovensko-maďarskej štátnej hranice. Jej súčasnú situáciu vo veľkej miere ovplyvňuje, že sa nachádza medzi dvomi korytami Dunaja, pri vodnom diele Gabčíkovo, spolu s ďalšími dvomi obcami – Dobrohošťom a Bodíkmi. Obec obklopuje jedinečné prírodné prostredie, preto je obľúbeným miestom pre turistiku. Jej výhodná poloha vyplýva zo skutočnosti, že leží v blízkosti Bratislavy, ako aj slovensko-maďarského hraničného priechodu pri Rajke a slovensko-rakúskeho hraničného priechodu pri Bergu.
Prostredníctvom tejto webovej stránky chceme poskytovať obsažnú službu pre každého obyvateľa obce Vojka nad Dunajom, ako aj pre tých, ktorí sa chystajú navštíviť našu obec.
Prajeme Vám užitočné vyhľadávanie!
 
Samospráva obce Vojka nad Dunajom