Asistované sčítanie obyvateľov

Ku dňu 31. marcu 2021 sčítacie hárky elektronicky vyplnilo  87,84 % obyvateľov obce Vojka nad Dunajom.

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa v našej obci uskutoční asistované sčítanie obyvateľov, na ktorom sa môžu zúčastniť osoby, ktoré nedokázali sčítacie hárky elektronicky vyplniť.                     V nasledujúcich  šiestich týždňoch k  vyplneniu sčítacieho hárku je možné požiadať pomoc asistenta na kontaktnom mieste, ktoré sa nachádza na miestnom obecnom úrade. Pokiaľ nemôžete kontaktné miesto osobne navštíviť, je možné mobilného asistenta si objednať na telefónnom čísle 031/5548 181, 0911 397 833.

Otváracia doba kontaktného miesta:

Pondelok:       10:00 – 11:00

Utorok:           10:00 – 11:00

Streda:            15:00 – 16:00

Štvrtok:           10:00 – 11:00

Piatok:             10:00 – 11:00