Doprava-VD Čunovo

POZOR ZMENA!

Oznamujeme občanom, že doprava cez Vodné dielo Čunovo bude dočasne vylúčená dňa 25. mája 2021 v čase od 08.00 do 16.00 hod.   a nie dňa 18. mája 2021.