Informácie k testovaniu na COVID-19 vo Vojke nad Dunajom

  • Dátum testovania:                     06. februára 2021 (sobota)
  • Čas testovania:                          14.00 hod. – 16.00 hod.
  • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť budovy obecného úradu. Presné miesto na testovanie bude jasne vyznačené (vchod do testovacej miestnosti bude oproti kostola).
  • Testovanie je určené pre nasledovné cieľové skupiny s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom:

       - obaja rodičia detí materskej školy, zamestnanci MŠ,

- obaja rodičia žiakov 1. stupňa (deti do 10 rokov sa netestujú),         

- obaja rodičia žiakov 9. ročníka vrátane žiakov 9. ročníka,

- obaja rodičia a študenti posledného ročníka strednej školy a odborných učilíšť,

       - osoby, ktoré nemajú nariadený home office a musia chodiť do roboty.

  • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
  • Na odbernom mieste dodržiavajte stanovený smer postupu.
  • Na výsledky počkáte na vyhradenom mieste 15-30 minút.
  • Pri pozitívnom výsledku informujte svojho obvodného lekára a presuňte sa do 10-dňovej karantény.