Obecný úrad zatvorený do odvolania

Oznamujeme Vám, že až do odvolania lockdownu bude obecný úrad zatvorený.

Vybavovať sa budú iba nevyhnutné matričné záležitosti, ktoré môžete nahlásiť

na tel.č:. 0911 397 833, 0908 417 561.