odčítavanie vodomerov

Oznamujeme občanom, že od 17. do 20. januára 2023 budú odčítavať stav vodomerov v domácnostiach.