oTVáRACIE HODINY OBECNÉHO ÚRADU POČAS NASL. DNÍ

Dňa 14. septembra 2022 (streda) bude obecný úrad otvorený od 08.30 do 11.30 hod.  (odovzdanie dokumentácie pre voľby na Okresnom úrade v D.S.) a dňa 16. septembra 2022 (piatok) bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.