OZNAM – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. Bratislava:

OZNAM – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. Bratislava:

 

Dovoľujeme si Vám preposlať informáciu od prevádzkovateľa kompy Vojka-Kyselica ohľadom premávania kompy počas režimu zníženej hladiny na Dunaji.

Dopravný úrad vydal v danom období výluku na plavbu s výnimkou kompy. Je preto možné, aby bola premávka zabezpečená s prihliadnutím na všetky bezpečnostné aspekty plavby.

Je však potrebné mať na vedomí, že k obmedzeniu môže prísť a prevádzka bude zabezpečená podľa uváženia prevádzkovateľa s prihliadnutím na možné riziká.

O prípadných obmedzeniach premávky bude prevádzkovateľ priamo informovať.

 

S pozdravom,

Ing. Tomáš Klein

Riaditeľ – technický úsek

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Karloveská č. 2, P. O. BOX 45,  842 04 Bratislava 4