oznámenie z miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 1. februára 2021 (v pondelok) bude pošta otvorená od 8-ej do 11-ej hodiny.