Oznámenie z Regionálnej veterinárej a potravinovej správy DS

Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda Vám oznamujeme, že v obci Dobrohošť sa vyskytla vtáčia chrípka, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.  V zmysle  vydaného opatrenia vyzývame občanov, aby do 4. februára nahlásili na obecný úrad chov hydiny a vtákov chovaných v zajatí na telefónnych číslach: 5548181 alebo 0911397833. Ďalej sa zakazuje vynášanie, rozhadzovanie a iná manipulácia s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v obci bez povolenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.