Spomienková slávnosť na počesť boja za slobodu Maďarov v r. 1848