stránkové dni obecného úradu počas vianočných sviatkov

Oznamujeme Vám, že od 21. decembra 2020 do 03. januára 2021 bude obecný úrad zatvorený.

Vybavovať sa budú iba nevyhnutné matričné záležitosti, ktoré môžete nahlásiť na tel.č. 0908 417 561.