úradné hodiny OÚ do 24.1.2021

Oznamujeme Vám, že do 24. januára 2021 bude obecný úrad zatvorený.

Vybavovať sa budú iba nevyhnutné matričné záležitosti, ktoré môžete nahlásiť

na tel.č. 0908 417 561.