Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi
 
Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z
protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k
dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.
 
Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia
sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov.
To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov
prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé
poškodenie pečene.
 
Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité
skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.
 
Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si
chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.
 
Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré
pravdepodobne súvisia s výzvou.
 
Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách
tejto výzvy hovorili.
 
K predmetnej veci posielame tlačovú správu i link na FB.