Začipovanie smetnej nádoby

Žiadame tých občanov, ktorí ešte nemajú smetnú nádobu vybavenú mikročipom, aby to bezodkladne nahlásili na obecný úrad a  1. júna 2023, vo štvrtok nechali vyprázdnené nádoby na ulici za účelom dodatočného začipovania. Začipujú sa len nahlásené nádoby, ktoré budú označené menom majiteľa a číslom domu. Za pochopenie ďakujeme!