Zápis do 1. ročníka - Riaditeľstvo ZŠ Gabčíkovo

Riaditeľstvo Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje  rodičom a  zákonným   zástupcom,  že zápis  do  1. ročníka  sa  bude   konať v termíne  od  1. apríla do 30. apríla 2021

Zápis môžete vykonať:

                                                    - 17. 04. 2021 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 30. 04. 2021

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 29.03. 2021

Slávnostné  uvítanie  detí  sa  uskutoční  na začiatku nového  školského roku 2021/2022.