Zmenené stránkové hodiny OÚ

Oznamujeme Vám, že od 26. októbra 2020 je obecný úrad zatvorený.

Vybavujú sa iba nevyhnutné matričné záležitosti.

Tel.: 0911 397 833, 031/5548 186,  031/5548 181

e-mail: obecvojka [at] gmail.com