Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19

 • Dátum testovania:           01. novembra 2020 (nedeľa)
 • Čas testovania:                07.00 hod. – 22.00 hod.
 • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť budovy obecného úradu schválený ozbrojenými silami a Úradom verejného zdravotníctva SR. Presné miesto na testovanie bude jasne vyznačené (vchod do testovacej miestnosti bude oproti kostola).
 • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Prosíme doniesť so sebou vlastné pero. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
 • Na odbernom mieste dodržiavajte stanovený smer postupu.
 • Na výsledky počkáte na vyhradenom mieste 15-30 minút.
 • Pri pozitívnom výsledku informujte svojho obvodného lekára a presuňte sa do 10-dňovej karantény.

Odporúčanie:

Na odberové miesto sa skúste dostaviť v abecednom poradí podľa priezviska, to znamená ráno občania s priezviskom začínajúcim na „A“ ... atď. počas celého testovacieho dňa.

Občanom s trvalým pobytom mimo našej obce odporúčame sa dostaviť na testovanie vo večerných hodinách.

 • Testovanie sa neodporúča občanom, ktorí majú nad 65 rokov a väčšinu času trávia doma a pre deti do 10 rokov.
 • Bližšie informácie budú zverejnené na web-stránke obce www.vojkanaddunajom.sk a na facebookovej stránke obce.
   

V prípade zmeny Vás budeme informovať.